Алматы облысының қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық газеті

АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ

Уақыты: 14.06.2022
Оқылды: 772
Бөлім: САЯСАТ

Жетісу облыстық мәслихатының облыстық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын қалыптастыру туралы

ХАБАРЛАМАСЫ

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңының (бұдан әрі – сайлау туралы Конституциялық заң) 10-бабына, сәйкес Жетісу облыстық мәслихаты Жетісу аумақтық сайлау комиссиясының (одан әрі–сайлау комиссиясы) құрамы қалыптастырылатындығы туралы хабарлайды.

Сайлау комиссиясы жеті мүшеден тұрады.

Сайлау комиссияның өкілеттік мерзімі бес жылды құрайды.

Әрбір саяси партия сайлау комиссиясының құрамына бір кандидатура ұсынуға құқылы.

Саяси партия сайлау комиссиясының құрамына осы саяси партияның мүшелері болып табылмайтын кандидатураларды ұсынуға құқылы.

Мәслихатпен белгiлеген, сайлау комиссиясын құру мерзiмiне дейiн он бес күннен кем болмауға тиiс мерзiмде саяси партиялардың ұсыныстары болмаған жағдайда, мәслихат сайлау комиссиясын өзге қоғамдық бiрлестiктердiң және жоғары тұрған сайлау комиссияларының ұсынысы бойынша сайлайды.

Саяси партиялар, өзге де қоғамдық бірлестіктер, олардың құрылымдық бөлімшелері және қалыптастырылатындарға қатысты жоғары тұрған сайлау комиссиялары мәслихатқа мынадай құжаттарды ұсынады:

1) белгіленген нысан бойынша сайлау комиссиясының құрамына кандидатуралар туралы электрондық және қағаз форматтағы мәліметтер;

2) саяси партиялардың, қоғамдық бірлестікттердің немесе олардың филиалдарының (өкілдіктерінің), жоғары тұрған сайлау комиссиясының сайлау комиссиясының құрамына кандидаттарды ұсыну туралы шешімінен үзінді көшірме;

3) саяси партияны, қоғамдық бірлестікті немесе олардың филиалдарын (өкілдіктерін) тіркеу туралы құжаттың көшірмесі;

4) кандидаттардың сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға келісімі туралы белгіленген нысандағы өтініштері.

Сайлау комиссиясының құрамына кандидатуралар туралы мәліметтер нысаны және кандидаттардың сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға келісімі туралы өтінішінің нысаны «Jetisy», «Огни алатау» газеттерінің - https://7-su.kz/, https://ognialatau.kz/ сайттарында, Жетісу облыстық мәслихатының «Facebook» - «Жетісу облыстық мәслихаты», «Instagram» - zhetysu.obl.maslihat» атты әлеуметтік желілердегі парақшаларында, сонымен қатар аудан-қала мәслихаттарының ресми сайттарында орналастырылды.

Сайлау комиссиясының құрамына ұсынылатын адам сайлау туралы Конституциялық заңның талаптарына сәйкес келуге тиіс.

Сайлау комиссиясының мүшесі Жетісу облысының аумағында тұруға тиіс.

Мәслихатқа ұсынылған барлық құжаттар қағаз форматта қол қойылған, мөрмен расталған болуға және онда орындалған күнін, орындаушы туралы белгі, аты-жөні және оның телефон номері болуы тиіс.

Сайлау комиссияларының құрамы бойынша ұсыныстарды қабылдау  2022 жылғы 14 маусымнан 4 шілдеге  дейін (дүйсенбіден – жұмаға дейін (жұма күнін қоса алғанда) мемлекеттіек органдардың ресми жұмыс күндері) сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін жүзеге асырылады, сағат 13:00-ден 14:30-ге дейін үзіліс.

Жетісу облыстық мәслихатының хатшысы Г. Тойлыбаева.

Мәслихаттың орналасқан жері: Талдықорған қаласы, Қаратал ш/а, 36а Достық үйі, 65, №204 каб., жауапты тұлғалар – Нұрахметов С.М., Бейсенбаева С.Б.

Қызметтік телефон нөмірі-87004398933, 87014956783, электрондық пошта мекенжайы info@almoblmaslihat.gov.kz.

Нысан

 

_____________________________________________________

(мәслихаттың толық атауы)

 

хатшысына

 

__________________________________________________________

(өтініш берушінің Т.А.Ә.)

 

_______________________________________________тұратын

(облыс,  Астана қ, Алматы қ, Шымкент қ,

 

____________________________________________________________

аудан, елді мекен, көше, үй, пәтер)

 

______________________________________________________

(қызметтік,пәтер, ұялы телефондардың нөмірлері)

 

 

Өтініш

Мен,____________________________________________________________________________

(өтініш берушінің Т.А.Ә.)

 

________________________________________________________________ ұсынылған
(саяси партияның, өзге қоғамдық бірлестіктің, жоғары тұрған сайлау комиссиясының атауы)

 
Қазақстан Республикасының азаматы,

 

__________________________________________________жұмысына қатысуға келісімімді беремін

(сайлау комиссиясының атауы)


 
Сайлау жүйесінде жұмыс тәжірибем бар___________________________________________

( ия, ___ жыл/ жоқ)

Өтелмеген немесе алып тасталмағансотталғандығымжоқ.

Саяси мемлекеттік қызметші лауазымын атқармаймын.

Мен Парламент, мәслихатдепутаты, өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшесі немесе Қазақстан Республикасы соттарыныңсудьясыемеспін.

Уәкілетті органдарғазаңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынып тасталмағансотталғандығымның,iс-әрекетке қабiлетсiз, iс-әрекетке қабiлетi шектеулi екенімді тану туралы сот шешімінің жоқтығы мәніне сауалдар жіберу үшінменің ЖСН-ді пайдалануға келісімімді беремін.

 

«____»____________20__ жыл                                        _________________________

(өтініш берушінің қолы)

Өмірбаяндық деректер:

 

Тегі, аты, әкесінің аты __________________________________________________________________

(аты мен әкесінің аты(болған кезде) толық көрсетіледі)

Туған кезі  «____» _______________ 19 _____ жыл

Жеке сәйкестендіру номері (ЖСН)_________________________________________________________

Ұлты* _______________________________

Партиядағы мүшелігі*___________________________________________________________________

Білімі       _________________________________________________________________________

Мамандығы  ____________________________________________________________________________

Жұмыс орны немесе кәсіп түрі___________________________________________________________

Атқаратын қызметі__________________________________

Жеке куәліктің деректері_____________________________________________________________

(куәлік нөмірі, қашан және кім берген)


 

Ескертпе:

*Қазақстан Республикасы Конституциясының 19-бабы 1-тармағына сәйкес ұлты мен қай партияға жататыны кандидаттың қалауынша көрсетіледі.
                 
                 
                                                                         Жетісу облыстық мәслихаты                          
                                                        (әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы)
 
Саяси партияның, өзге де қоғамдық бірлестіктің, олардың құрылымдық бөлімшесінің
                               
(саяси партияның, қоғамдық бірлестіктің, олардың құрылымдық бөлімшесінің жарғылық атауы және орналасқан жері)
Жетісу облыстық  аумақтық сайлау комиссиясының құрамына кандидатураны ұсынуы 
                               
      (әкімшілік-аумақтық бірліктің атауы)        
                               
№ п/п Сайлау комиссиясының атауы Тегі Аты Әкесінің аты ЖСН Туған күні (күні, айы, жылы) жынысы ұлты* Білімі (жоғары, орта-арнайы, орта) Мамандығы  Жұмыс орны Лауазымы, қыз. телефон Мекен-жайы үй. телефоны Қандай партиядан, қоғамдық бірлестіктен немесе жоғары тұрған сайлау комиссиясынан ұсынылады Партия мүшесі болып табыла ма (атауын көрсету)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
                               
    Саяси партияның жетекшісі,
өзге қоғамдық бірлестіктің немесе жоғары тұрған сайлау комиссиясының
                                                                                                       
                   
            МО (жеке қолы)     Аты, тегі        
  Ескертпе:                          
    1. * Қазақстан Республикасы Конституциясының 19-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының әрбір азаматы өзінің қай ұлтқа және қай партияға жататынын анықтауға және оны көрсету-көрсетпеуге құқылы (9 және 16-бағандар).  
    2. Мәліметтер электрондық және қағаз форматта тиісті мәслихатқа беріледі. Қағаз форматта мәліметтер тиісті жоғарыда аталған ұйымның мөрімен расталады.  
  орын.:                           

Жетісу облыстық мәслихаты